Avtalsvillkor

Vi lämnar alltid 20 betaldagar på fakturor till alla kunder.

Fakturan skickas inte ut förrän man har godkänt slutprodukten.

Vi har 0 kronor i faktureringsavgift

Vi har 40 i påminnelseavgift vid försenad betalning.

Vår Nöjd Kund Garanti innebär att du betalar inget förrän du godkännt produkten.

Våra designförslag kontrolleras i efterhand. Man får ej tacka nej och kopiera förslaget för att vidareutveckla det på egen hand. Våra designförslag är alltid datumskyddade, och vi bekämpar stöld av design.

Vid utebliven betalning stänger vi, i möjlig mån, ned levererade hemsidor.

Vi förbehåller oss alltid rätten att tacka nej till jobb vid hög arbetsbelastning.

Våra leveranstider för att arbeta fram desingförslag ligger mellan 10-14 dagar. Vid hög arbetsbelastning kan eventuella förseningar förekomma.