Vilka sorts personuppgifter lagrar vi på WebbDesignFabriken och hur länge

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Vårt ändamål med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. Att göra detta är enkelt, du bara kontaktar oss. Du har så klart full rätt att begära rättning eller radering av dina uppgifter när som helst.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta oss.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. Vi vill också tillägga att era uppgifter oftast bara sparas på ert webbhotell, och vi har inget behov att att spara uppgifterna förutom inlogg till er hemsida vid eventuella supportärenden.

 

Har ni frågor och funderingar angående vår integritetspolicy vänligen kontakta oss på:

Telnr. 0700 – 43 16 04
E-post: info@webbdesignfabriken.se